Werkgevers

Het is vast herkenbaar; de medewerkers in jouw organisatie hebben allerlei vragen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling of hun loopbaan. Of je ziet als werkgever zelf zaken waar je hen in wilt helpen ontwikkelen. Vaak kun je ze met bestaande middelen helpen. Maar soms ben je op zoek naar een ander, effectief middel. Coaching kan zo’n effectief en passend middel zijn. 

Duurzame inzetbaarheid en kwaliteit van werk

Je hebt als commerciële werkgever een team (young)professionals dat constant in beweging is. Het goed ontwikkelen, begeleiden en ondersteunen van medewerkers in de organisatie is belangrijk om zo de professionals te behouden, de duurzame inzetbaarheid te vergroten en kwaliteit en efficiency van werk te bevorderen. Dit doe je door allerlei ontwikkelingstools te bieden. Van opleidingen tot teambuildingactiviteiten en een uitgebreid health & fitness beleid.

Soms speelt er iets anders waardoor deze tools niet toereikend zijn en een persoonlijke aanpak vereist is. Er zijn verschillende gebieden waarbinnen coaching uitkomst kan bieden; om zowel de medewerker te helpen en te motiveren en om de organisatie zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Z

Bedrijven en teams zijn continu in beweging en daarmee is de behoefte aan effectief management groot. Wanneer het management minder effectief is kan dat grote gevolgen hebben. Medewerkers worden niet voldoende aangestuurd, of juist teveel, waardoor de kwaliteit van werk te wensen overlaat. De manier van communiceren zorgt voor onrust, onduidelijkheid en ontevredenheid en de resultaten blijven achter. Dit kan leiden tot mindere resultaten en minder kwaliteit van werk, een gebrek aan betrokkenheid of een negatieve werksfeer waarin onzekerheid en onrust voelbaar zijn. Wat weer kan leiden tot vertrek van goede medewerkers, een hoger verzuimcijfer en een lagere medewerker tevredenheid. 

Managementvaardigheden

Z

Een relatief groot gedeelte van de Nederlandse beroepsbevolking ervaart spanningsklachten. Soms zie je dit als werkgever aankomen, maar soms speelt het ook onder de oppervlakte en zie je het pas als het te laat is. De snelheid binnen een commerciële organisatie is daarbij ook een factor. Reden genoeg om hier als werkgever voldoende aandacht voor te hebben; het liefst preventief maar ook wanneer de klachten er zijn of er sprake is van verzuim. Niet alleen vanwege de bijkomende hoge kosten van verzuim, begeleiding en (tijdelijke) vervanging, maar vooral ook voor het behoud en welzijn de medewerkers. Daarnaast geeft verzuim extra druk op de andere collega’s in de organisatie met alle gevolgen van dien. 

Stress en verzuim

Z

Ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor veel professionals belangrijke motiverende factoren in hun keuze voor een baan en werkgever. Opleidingen, trainingen, teamactiviteiten worden vaak volop aangeboden. Soms heeft een professional een persoonlijk vraagstuk in zijn of haar ontwikkeling waar coaching beter bij aansluit. Iemand wil bijvoorbeeld meer rust ervaren in de hectiek van alledag. Of iemand wil werken aan communicatievaardigheden omdat hij of zij wordt getriggerd in bepaalde situaties en dan niet kan goed kan presteren. Iemand wil assertiever worden, wil balans met thuis goed houden of zichzelf uitdagen op een bepaald gebied. 

Coaching als ontwikkelingstool

Resultaatgebieden:

N

Betere resultaten en kwaliteit van werk

N

Behoud van professionals en minder verloop

N

Meer motivatie, betrokkenheid en werkplezier

N

Minder en korter ziekteverzuim

N

Lagere kosten verzuim en verzuimbegeleiding

N

Effectiever management

Benieuwd hoe coachees hun traject hebben ervaring? Je leest het hier!

Werkwijze

Ben jij als werkgever de opdrachtgever?

Intake
Wanneer jij als werkgever opdrachtgever bent voor de coaching en er een verandering gewenst is, start het traject met een driegesprek. Tijdens dit gesprek vertelt de werkgever (vaak de manager of HR) wat de aanleiding is van de coaching en welke wensen er zijn. De medewerker kan hier zijn visie op geven en aangeven wat hij of zij belangrijk vindt. Vervolgens zet ik het gesprek samen met de medewerker voort om nader kennis te maken en het doel te bespreken.

Coachplan
Op basis van dit driegesprek, dat dient als intake, wordt er een coachplan gemaakt. In dit coachvoorstel wordt de manier van werken uitgelegd, wordt aangegeven hoeveel gesprekken er verwacht worden en wat de kosten van het traject zijn. Dit wordt naar de werkgever gestuurd ter akkoord.

R

Sessies en (eind)evaluatie

Indien de werkgever akkoord gaat met het coachplan en de medewerker de coaching ook wil starten, begint het traject. Lees hierover meer bij werkwijze. Daarnaast wordt er tussentijds een driegesprek gepland als evaluatiemoment. Hierbij wordt besproken welke stappen er worden gemaakt naar het doel en hoe dat wordt ervaren. Indien nodig wordt de aanpak of het doel bijgesteld. Als het gewenst is wordt er aan het einde van een traject nog een driegesprek gepland als eindevaluatie. Ik deel geen inhoudelijke informatie over het coachtraject behalve op verzoek en na akkoord van de coachee. 

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor een maatwerktraject binnen jouw organisatie? Vul dan het contactformulier in en ik neem zo snel mogelijk contact op.